Bettie de Bruijn

Bettie de Bruijn
Producent, Actrice en Artistiek Directeur The 2Bornot2B Company

Wie kennis neemt van kunst, ontwikkelt begrip voor andere normen en waarden en andere culturen, maar leert ook over zichzelf in relatie tot de samenleving.Wie zelf kunst beoefent en deelneemt aan creatieve processen leert vaardigheden, oplossingsgericht denken en omgaan met gevoelens. Niet ieder kind krijgt de gelegenheid om van huis uit met kunst kenniste makenen of kunst te beoefenen, maar wij kunnen als samenleving de ambitie uitspreken om deze verantwoordelijk-heid op ons te nemen. Door verankering van cultuureducatie, binnen onderwijs en instellingen,kunnen een groot aantal kinderen en jongeren,ongeacht afkomst en niveau, leren over kunst,zodat zij kunst weten te waarderen. Een waardevol geschenk voor ieders leven en voor onze samenleving.

Voor meer informatie neem contact met ons op info@2bornot2b.nl of met de afdeling educatie van bovenstaande theaters.